Home

Francisco Llácer Pla (1918 – 2002) compositor, pedagog i director de cors, mestre de diverses generacions de músics valencians, ens ha llegat un valuós catàleg d’obres amb el qual va abordar la renovació del llenguatge musical i va il·luminar el camí cap a la modernitat de la música valenciana de la segona meitat de segle XX.

“Tota música que no serveix per honorar Déu o enaltir els pensaments dels homes falta per complet al seu veritable fi”

Cristóbal de Morales
Polifonista, s. XVI