Any 1977.
Durada 13′.
(Responsori per Daniel de Nueda)
Estrena: Conservatori Superior de Música. València, 23 de novembre de 1979.
Vicente Ros.

Any 1961.
Durada 3′.
Estrena: Parròquia de Sant Joan i Sant Vicent, València 7 de desembre de 1969.
José Climent Barber.
Piles, Editorial de Música (València)

Any 1961.
Durada 6′.
Estrena: Santuari de la Ben Apareguda, Santander, juliol 15 de 1979.
Maria Rosa Calvo-Manzano.
Dedicat a Maria Rosa Calvo-Manzano.
Piles, Editorial de Música (València)