“Lamentació d’amor de Tirant lo Blanch” en: Dos tonadas levantinas

Publicat el
1996

en “Dos tonadas levantinas”
Cor de València, Francisco Perales, director
CD – Conselleria de Cultura, Educació i Ciència (1996)