“Liturgia II” en: Música per a quintet de vent

Publicat el
2006

en “Música per a quintet de vent“
Quintet Cuesta
CD – Institut Valencià de la Música (2006)