Tenebrae

Publicat el
1993

en “Música valenciana del siglo XX para flauta y piano”
Joana Guillem, flauta, Bartomeu Jaume, piano
CD – E.G.T. (1993)