Himne del jardiner valencià, op.  26

Any 1972.
Durada 3′.
Text de Pere Delmonte.
Estrena: Vivers Municipals, València, 3 agost 1972.
Cor d’homes de la Coral Polifònica Valentina, banda ocasional, Francisco Llácer Pla, director.
Dedicat a Vicente Peris Sánchez.