Jucunde et pacificus, op. 55

Any 1991.
Durada 7′.
Estrena: Concert homenatge a Francisco Llácer Pla, Palau de la Música, València 22 de maig de 1991.
Emilio Baró Ribes.
Piles, Editorial de Música (València)
Dedicada a Emilio Baró Ribes.