Any 1998.
Durada 2′.
Text litúrgic.
Estrena: Palau de la Música de València, maig de 1999.
Cor Universitari Sant Yago, Rafael Sánchez Mombiedro, director.
Edició: Diputació de València.
Dedicat al Cor Universitari Sant Yago en el seu XX aniversari.

Any 1956.
Durada 3′.
Text de Luis Laporta.
Estrena: Societat Coral El Micalet. València, 23 de maig de 1957.
Orfeó El Micalet, Francisco Llácer Pla, director.
Piles, Editorial de Música (València)