O Salutaris hòstia, op. 69   

Any 1998.
Durada 2′.
Text litúrgic.
Estrena: Palau de la Música de València, maig de 1999.
Cor Universitari Sant Yago, Rafael Sánchez Mombiedro, director.
Edició: Diputació de València.
Dedicat al Cor Universitari Sant Yago en el seu XX aniversari.