Any 1975.
Durada 24′.
(Guitarra, quartet de vent fusta, quartet de corda vibráfon, xilòfon i percussió; existeix versió per a guitarra i orquestra)
Estrena: Conservatori de Música, Sevilla, 1 de desembre de 1979.
José Lázaro, Orquestra del Conservatori de Sevilla, Manuel Galduf, director.
Piles, Editorial de Música (València)

Any 1966.
Durada 27′.
Textos de Xavier Casp.
(Soprano, tenor, baix, flauta, clarinet, fagot i piano)
Estrena: Conservatori Superior de Música, València, 5 de febrer de 1970.
Emilia Muñoz, Santiago Sansaloni, José Peris, Jesús Campos, Lucas Conejero, José Enguídanos, Francisco Baró.
Piles, Editorial de Música (València)
Dedicades la primera al matrimoni Michavila, la segona a Carmen Peris i la tercera a Roser Montero Fischer.