Episodios concertantes, op. 31

Any 1975.
Durada 24′.
(Guitarra, quartet de vent fusta, quartet de corda vibráfon, xilòfon i percussió; existeix versió per a guitarra i orquestra)
Estrena: Conservatori de Música, Sevilla, 1 de desembre de 1979.
José Lázaro, Orquestra del Conservatori de Sevilla, Manuel Galduf, director.
Piles, Editorial de Música (València)