Guia analítica de formes musicals per a estudiants

Any 1982.
158 p.
Edició: Real Musical (Madrid)