Rondó Mirmidón, op. 7

Any 1956.
Durada 9′.
Ateneu Mercantil de València, 12 de maig de 1957.
Orquestra Clàssica de València, Daniel de Nueda, director.