Simbolismos Tagore, op. 67

Any 1998.
Estrena: Centre del Carme (Institut Valencià d’Art Modern), València, 23 de maig de 1999, dins d’Ensems 99, XXI Festival Internacional de Música Contemporània.
Orquestra de Cambra Joaquín Rodrigo, Agustín León Ara, concertino-director
Piles, Editorial de Música (València)
Obra encàrrec de la Generalitat Valenciana.