Càntic espitirual a Santa Cecília, op. 51   

Any 1990.
Durada 7′.
Text de Pere Delmonte.
Estrena: Palau de la Música, València, 24 de novembre de 1995.
Cor de València, Orquestra de València, Enrique García Asensio, director.
Piles, Editorial de Música (València)
Dedicat a Manuel Galduf.