Himne de la infermera, op. 21

Any 1964.
Durada 2′ 30”.
Text de Xavier Casp (existeix reducció per a veu i piano)
Estrena: Prefectura Provincial de Sanitat, València 4 de maig de 1966.
Cor i orquestra ocasionals, Francisco Llácer Pla, director.
Dedicat a Justinià Pérez Pardo.